Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1966

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1967 (EN)
Concise Statistical Yearbook of Greece 1966
Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1966

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει διαγράμματα στο τέλος του βιβλίου (EL)
Contains graphs at the end of the book (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1967


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)