δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1923 (EL)
Απογραφή προσφύγων ενεργηθείσα κατ΄Απρίλιον 1923
Refugees census of April 1923

Ministry of Health and Welfare. Statistics Section
Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Τμήμα Στατιστικής

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1923


Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως (EL)
Ministry of Health and Welfare (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.