δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1935 (EL)
Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαϊου 1928
Population of Greece in the census of 15th-16th May 1928

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλαδος
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece

Περιέχουσα τας μέχρι τέλους του έτους 1934 διοικητικάς μεταβολάς (EL)
Including the administrative changes up to the year 1934 (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1935


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλαδος (EL)
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.