Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Population - housing census results of 17th March 1991
Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Απογραφές πληθυσμού, 1991 (EL)
Population census, 1991 (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2000


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.