Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1932

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Statistics of causes of deaths by the year 1932
Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1932

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Ministry of Economy and Finance. General Statistical Service of Greece

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Θνησιμότητα - Στατιστική (EL)
Mortality- StatisticS (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1934


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. (EL)
Ministry of Economy and Finance. General Statistical Service of Greece. (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.