δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1931 (EL)

Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1926-1927
Education statistics for the school year 1926-1927

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. National Statistical Service of Greece

Διδακτικό προσωπικό - μαθηταί (EL)
Teaching staff - pupils (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εκπαίδευση - Στατιστική (EL)
Education - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1931


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.