Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1934-1935

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1937 (EN)
Education statistics for the school year 1934-1935
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1934-1935

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εκπαίδευση - Στατιστική (EL)
Education - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1937


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)