Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1935 - 1936

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1938 (EL)
Education statistics for the school year 1935-1936
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1935 - 1936

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Sercice of Greece

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εκπαίδευση - Στατιστική (EL)
Education -Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1938


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Sercice of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.