Στατιστική της δημόσιας εμπορικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά τα σχολικά έτη 1910-1920

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1922 (EL)
Statistics of public commercial education of Greece for the school years 1910-1920
Στατιστική της δημόσιας εμπορικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά τα σχολικά έτη 1910-1920

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Ministry of National Economy - Statistics Directorate

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εκπαίδευση - Στατιστική (EL)
Education -Statistical (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1922


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (EL)
Ministry of National Economy (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.