Σωφρονιστική Στατιστική του έτους 1930

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1931 (EL)

Penitentiary statistics of the year 1930
Σωφρονιστική Στατιστική του έτους 1930

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Έλλάδος. Τμήμα Στατιστικής Δικαιοσύνης
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece. Justice statistics section

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Δικαιοστική στατιστική (EL)
Judicial statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1931


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Έλλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.