Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 1948-1965

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1967 (EL)
National Accounts of Greece 1948 - 1965
Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 1948-1965

Υπουργείον Συντονισμού. Γενική Διεύθυνσις Οικονομικής Πολιτικής και Προγράμματος
Ministry of Co-odination. General Directorate of Economic Policy and Programming

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εθνικοί Λογαριασμοί - Στατιστική (EL)
National Accounts - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1967


Υπουργείον Συντονισμού (EL)
General Directorate of Economic Policy and Programming (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.