Ετήσια στατιστική της γεωργικής παραγωγής, έτος 1920

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1922 (EL)
Annual statistics of agricultural production, year 1920
Ετήσια στατιστική της γεωργικής παραγωγής, έτος 1920

Ministry of National Economy. Statistics Division
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις Στατιστικής

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γεωργική Παραγωγή - Στατιστική (EL)
Agricultural Production - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1922


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (EL)
Ministry of National Economy (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.