δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1963 (EL)
Γεωργικόν Δελτίον
Agricultural Bulletin

Ministry of agriculture. General directorate of agriculture
Υπουργείον Γεωργίας. Γενική Διεύθυνσις Γεωργίας

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γεωργία - Στατιστική (EL)
Agricultural - Statistical (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1963


Υπουργείον Γεωργίας (EL)
Ministry of agriculture (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.