Στατιστική περί της εν Ελλάδι αλιείας κατά το έτος 1935

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1937 (EL)
Fishery statistics in Greece for the year 1935
Στατιστική περί της εν Ελλάδι αλιείας κατά το έτος 1935

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Τμήμα Β'
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece. Section Β'

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Αλιεία - Στατιστική (EL)
Fishery - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1937


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.