Δελτίον στατιστικών πληροφοριών της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος δια τα έτη 1948-1953

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1954 (EL)
Statistical bulletin of the mineral industries for the years 1948-1953
Δελτίον στατιστικών πληροφοριών της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος δια τα έτη 1948-1953

Yπουργείον Βιομηχανίας. Γενική Επιθεώρησις Μεταλλείων
Ministry of Industry. General Inspection of Mines

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ορυχεία και ορυκτά - Στατιστική (EL)
Quarries and minerals - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

1954


Yπουργείον Βιομηχανίας. Γενική Επιθεώρησις Μεταλλείων (EL)
Ministry of Industry. General Inspection of Mines (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.