Αποτελέσματα απογραφής οικοδομών - κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 2000

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Census results of buildings - dwellings of 1st December 2000
Αποτελέσματα απογραφής οικοδομών - κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 2000

General Secretariat of the National Statistical Service of Greece
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Οικοδομική - Στατιστική (EL)
Contruction - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Pireas*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.