Έκθεσις επί της επεξεργασίας των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διά το έτος 1958 υποβληθεισών το 1959

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1960 (EL)
Peport on the elaboration of the personal income tax returns for the year 1958 filed in 1959
Έκθεσις επί της επεξεργασίας των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διά το έτος 1958 υποβληθεισών το 1959

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Φόρος εισοδήματος - Στατιστικές μέθοδοι (EL)
Income taxation - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

1960


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.