Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1889

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1890 (EL)
Trade of Greece with foreign countries of 1889
Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1889

Ministry of National Economy. Section of Statistics
Υπουργείον Οικονομικών. Γραφείον Στατιστικής

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπόριο - Στατιστική (EL)
Trade- Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1890


Υπουργείον Οικονομικών. Γραφείον Στατιστικής (EL)
Ministry of National Economy. Section of Statistics (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.