Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1901

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)
Trade of Greece with foreign countries of 1901
Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1901

Υπουργείον Οικονομικών. Στατιστικόν Γραφείον
Ministry of National Economy. Bureau of Statistics

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπόριο - Στατιστική (EL)
Trade- Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1903


Υπουργείον Οικονομικών. Στατιστικόν Γραφείον (EL)
Ministry of National Economy. Bureau of Statistics (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.