Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1904

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1906 (EL)

Trade of Greece with foreign countries by the year 1904
Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1904

Ministry of National Economy. Section of Statistics
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Στατιστικόν Γραφείον

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπόριο - Στατιστική (EL)
Trade - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1906


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Στατιστικόν Γραφείον (EL)
Ministry of National Economy. Section of Statistics (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.