Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1937

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1940 (EN)
Statistics of trade of Greece with foreign countries by the year 1937
Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1937

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπόριο - Στατιστική (EL)
Trade - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1940


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)