Πίναξ της κινήσεως του εμπορίου κατά τον μήνα Ιούλιον 1877 συγκριτικώς πρός τον ομώνυμον μήνα του 1876 δια των κυριωτέρων τελωνείων του κράτους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1877 (EN)
Table of trade for July 1877 compared to the same month of 1876 via the main customs of Greece
Πίναξ της κινήσεως του εμπορίου κατά τον μήνα Ιούλιον 1877 συγκριτικώς πρός τον ομώνυμον μήνα του 1876 δια των κυριωτέρων τελωνείων του κράτους

Ministry of Finance
Υπουργείον Οικονομικών

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπόριο - Στατιστική (EL)
Trade - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1877


Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου (EL)
National Printing House (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)