Στατιστική του εξωτερικού εμπορίου Κρήτης κατά το έτος 1910

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1911 (EL)
Statistics of Foreign trade of Crete by the year 1910
Στατιστική του εξωτερικού εμπορίου Κρήτης κατά το έτος 1910

Ανωτέρα Διεύθυνσις των Οικονομικών. Γενικόν Λογιστήριον. Γραφείον Στατιστικής
Superior Financial Directorate. General accounts office. Bureau of Statistics

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπόριο - Στατιστική (EL)
Trade - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1911


Ανωτέρα Διεύθυνσις των Οικονομικών (EL)
Superior Financial Directorate (EN)

Chania*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.