Έκθεσις περί του τρόπου επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής του πληθυσμού της 18ης Δεκεμβρίου 1920

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1922 (EL)
Report on the questionnaires' elaboration of the 18th December 1920 population census
Έκθεσις περί του τρόπου επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής του πληθυσμού της 18ης Δεκεμβρίου 1920

National Statistical Service of Greece
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις Στατιστικής

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Απογραφή πληθυσμού - Στατιστικές μέθοδοι (EL)
Greece - Population census - Statistical methods (EN)


Ελληνική γλώσσα

1922


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.