Έκθεσις επί της γενομένης γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής του έτους 1929

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1931 (EL)
Report on the agriculture and livestock census for the year 1929
Έκθεσις επί της γενομένης γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής του έτους 1929

General Statistical Service of Greece
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γεωργία - Απογραφή Κτηνοτροφία - Απογραφή (EL)
Agriculture - Census Livestock - Census (EN)


Ελληνική γλώσσα

1931


Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.