Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1933

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Statistical Yearbook of Greece 1933
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1933

General Statistical Service of Greece
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει λίστα με δημοσιεύματα της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (EL)
Contains list with the principal publications of the General Statistical Service of Greece (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1934


Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.