δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1888 (EL)
Στατιστική της Ελλάδος
Statistics of Greece

Ministry of Interior
Υπουργείον Εσωτερικών

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Μεγάρου της Βουλής λόγω απουσίας της έκδοσης από τη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ (EL)
Digitalized from the Greek Parliament Library, as the publication has not been located in the ELSTAT Library (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Δημογραφική στατιστική (EL)
Demographic statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1888


Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου (EL)
National Printing House (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.