Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Population - housing census results of 14th March 1971
Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης Μαρτίου 1971

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Στοιχεία από επεξεργασία δείγματος 25% του συνόλου των απογραφικών δελτίων (EL)
Data of sample process 25% out of the total of the census papers (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1982


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.