ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ (EL)
INVESTIGATING 6TH GRADE STUDENTS' BELIEFS ABOUT INFINITY (EN)

Τσαμπουράκη (Aggeliki Tsampouraki), Αγγελική
Καφούση (Sonia Kafousi), Σόνια

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία μιας έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού για την μαθηματική έννοια του ‘‘άπειρου’’, με την οποία δεν έχουν ασχοληθεί στη διάρκεια του μαθήματος των μαθηματικών, σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή των πεποιθήσεών τους, όπως υποβάλλονται από συνειδητούς ή και υποσυνείδητους κανόνες, ιδέες, γνώσεις, αναπαραστάσεις και ερμηνείες σε έμμεση ή άμεση σχέση με την καθαρά μαθηματική εμπειρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το άπειρο γίνεται αντιληπτό από τους μαθητές αυτής της ηλικίας με ποικίλους τρόπους σε διαφορετικά πλαίσια. (EL)
This paper presents survey data as held with the participation of students of sixth grade of primary school on the mathematical concept of infinite, which are not been addressed during the course of mathematics, accordance with the curricula. The purpose of this research was to investigate and record their belief, as submitted by conscious or subconscious rules, ideas, knowledge, representations and interpretations in direct or indirect relation with the purely mathematical experience. The results showed that infinity conceived by the students of this age in various ways in different contexts. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαθηματικό άπειρο (EL)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
πεποιθήσεις μαθητών (EL)
mathematical infinity (EN)
students’ beliefs (EN)
primary education (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-13


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; No 9 (2017): ; 43 - 57 (EL)
Research in Mathematics Education; No 9 (2017): ; 43 - 57 (EN)

Copyright (c) 2017 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.