δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (EL)
EDITORIAL NOTE (EN)

Μαμωνά - Downs (Ioanna Mamona - Downs), Ιωάννα

Εισαγωγικό σημείωμα για το τεύχος (EL)
Note about the issue (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
MATHEMATICS EDUCATION (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-24


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; No 8 (2015): ; 7-11 (EL)
Research in Mathematics Education; No 8 (2015): ; 7-11 (EN)

Copyright (c) 2017 ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΜΩΝΑ - DOWNS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.