Μελέτη βιο-οικολογικών χαρακτηριστικών του Lilioceris lilii Scopoli (Coleoptera: Chrysomelidae) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη βιο-οικολογικών χαρακτηριστικών του Lilioceris lilii Scopoli (Coleoptera: Chrysomelidae) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (EL)
Bio-Ecological Research of Lily Leaf Beetle Lilioceris lilii Scopoli (Coleoptera: Chrysomelidae) in Bosnia and Herzegovina (EN)

Brzica, Mirjana

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν ορισμένα βιο-οικολογικά χαρακτηριστικά του εντόμου Lilioceris lilii Scopoli (Coleoptera: Chrysomelidae) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η παρουσία του εντόμου επιβεβαιώθηκε στις περισσότερες περιοχές που ερευνήθηκαν. Το μέσο μήκος σώματος του L. lilii βρέθηκε 7,64 mm (7,025mm για τα άρρενα άτομα και 8,106 mm για τα θήλεα) και το μέσο πλάτος σώματος 3,75 mm. Το μέσο μήκος μιας πλήρους ανεπτυγμένης προνύμφης ήταν 6,36 mm και το μέσο πλάτος 2,69 mm. To μέσο μήκος της νυμφικής θήκης ήταν 8,83 mm και το μέσο πλάτος 5,82 mm. Η διάρκεια της εμβρυακής ανάπτυξης σε συνθήκες αγρού ήταν κατά μέσο όρο 8,5 ημέρες. Η μέση διάρκεια ανάπτυξης των προνυμφικών σταδίων (4 προνυμφικές ηλικίες) ήταν 16 ημέρες ενώ η νύμφωση διήρκησε 18 ημέρες. Κατά την έναρξη του φθινοπώρου το έντομο εισέρχεται σε χειμερινό εφησυχασμό. Ως εκ τούτων συμπληρώνει μία γενεά ανά έτος. Η αναπαραγωγική ικανότητα του L. lilii στην περιοχή του Σαράγιεβο, υπό συνθήκες αγρού, υπολογίστηκε κατά μέσο όρο σε 130 ωά ανά θήλυ. Το έντομο ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο σε Ασιατικά και Ανατολικά είδη κρίνου, σε όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών. Το είδος Lilium candidum το οποίο βρέθηκε σε όλους τους οικιακούς κήπους (αστικές περιοχές) στις παρατηρούμενες περιοχές, ήταν ο κύριος ξενιστής του L. lilii. Πειραματισμός με το φυτό Aloae vera απέδειξε ότι αυτό το είδος δεν αποτελεί ξενιστή του L. lilii. (EL)
In the present study some bio-ecological characteristics of Lilioceris lilii in Bosnia and Herzegovina are presented. The insect’s presence was confirmed in the majority of the researched locations in Bosnia and Herzegovina. The average body length of L. lilii was 7.64 mm (7.025 mm for the males while 8.106 mm for the females) and the average body width 3.75 mm. The average length of a fully developed larva was 6.36 mm, and the average width was 2.69 mm. In terms of the cocoon, the average length was 8.83 mm and its width was 5.82 mm. Duration of embryonic development under field conditions was 8.5 days in average. The average duration of larval development (4 instars) was 16 days and the pupal stage lasted approximately 18 days. Lilioceris lilii retreated into winter quiescence at the beginning of autumn, thereof completes one generation per year. In the area of Sarajevo in field conditions the number of the laid eggs per female was 130 in average. The insect undergoes its entire development at the Asian and Oriental species of lily, on all the above-ground parts of the plants. Lilium candidum lily species that was present in all home gardens in the observed areas was the major host of the L. lilii. Experimentation with Aloae vera proved that this species was not a host of L. lilii. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Lily beetle (EN)
Lilioceris lilii (EN)
Liliacae (EN)
Biological sciences (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-01


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 2 (2011); 55-67 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 2 (2011); 55-67 (EN)

Copyright (c) 2017 Mirjana Brzica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.