Σχέση θερμοκρασίας και ανάπτυξης του εντόμου Phenacoccus solenopsis σε εργαστηριακές συνθήκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχέση θερμοκρασίας και ανάπτυξης του εντόμου Phenacoccus solenopsis σε εργαστηριακές συνθήκες (EL)
Temperature dependent development of Phenacoccus solenopsis under laboratory conditions (EN)

Kumar, Sanjeev
Kontodimas, Ch.

Ο ψευδόκοκκος του βαμβακιού Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) είναι ένας σημαντικός εχθρός της καλλιέργειας βαμβακιού στην επαρχία Punjab της Ινδίας. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη του P. solenopsis σε εννέα σταθερές θερμοκρασίες (15, 18, 20, 25, 30, 34, 35, 38 και 40°C). Χρησιμοποιώντας τη γραμμική εξίσωση υπολογίστηκε το κατώτερο θερμοκρασιακό όριο (tmin) για την ανάπτυξη των θηλέων στους 4,93°C και την ανάπτυξη των αρρένων στους 2,95°C. Αντίστοιχα η θερμική σταθερά (Κ) ήταν 333,33 ημεροβαθμοί για τα θήλεα και 454,54 ημεροβαθμοί για τα άρρενα. Επίσης για την περιγραφή της σχέσης θερμοκρασίας και ρυθμού ανάπτυξης και τον υπολογισμό του ανώτερου θερμοκρασιακού ορίου (tmax) και της θερμοκρασίας ταχύτερης ανάπτυξης (topt) δοκιμάστηκαν τρία μη γραμμικά μαθηματικά πρότυπα (Lactin, Bieri-1 και το πολυώνυμο 3ου βαθμού). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξισώσεις Bieri-1 και Lactin είχαν την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα (συντελεστής προσδιορισμού: r2 = 93,4 – 99,9%) και υπολόγισαν με ακρίβεια όλες τις κρίσιμες θερμοκρασίες (tmin = 5,06 – 5,25°C, topt = 33,55 – 33,60°C, tmax = 39,99 – 40,00°C, για την ανάπτυξη των θηλέων και tmin = 2,82 – 3,16°C, topt = 34,01 – 34,04°C, tmax =40,00 – 40,10°C, για την ανάπτυξη των αρρένων). (EL)
Cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) is an important cotton pest in Punjab, India. Development of the immature stages (four instars in female and five in male) of P. solenopsis was observed at nine constant temperatures (15, 18, 20, 25, 30, 34, 35, 38, 40°C). Using the linear model, the lower temperature threshold (tmin) for development was estimated to be 4.93 and 2.95°C and the thermal constant (K) was 333.33 and 454.54 degree days for female and male, respectively. In addition, three nonlinear models (Lactin, Bieri-1 and 3rd order polynomial) were tested to describe the relationship between temperature and development rate and to estimate the upper developmental threshold (tmax) and the optimum temperature for development (topt). Our results proved that the Bieri-1 and Lactin models and provided the best fit (r2 = 93,4 – 99,9%) and estimated accurately all the three critical temperatures, ranged tmin = 5.06 – 5.25°C, topt = 33.55 – 33.60°C, tmax = 39.99 – 40.00°C, for the total development of females and tmin = 2.82 – 3.16°C, topt = 34.01 – 34.04°C, tmax =40.00 – 40.10°C, for the total development of males. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
temperature (EN)
Development threshold (EN)
Biological sciences (EN)
model (EN)
degree- days (EN)
P. solenopsis (EN)

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (EL)
Hellenic Entomological Society (EN)

Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2012-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 21, No 1 (2012); 25-38 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 21, No 1 (2012); 25-38 (EN)

Copyright (c) 2017 Sanjeev Kumar, Ch. Kontodimas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.