Ανάπτυξη του παρασιτοειδούς Βracon brevicornis σε διαφορετικές προνυμφικές ηλικίες (L2-L5) του εντόμου Plodia interpunctella

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη του παρασιτοειδούς Βracon brevicornis σε διαφορετικές προνυμφικές ηλικίες (L2-L5) του εντόμου Plodia interpunctella (EL)
Development of the parasitoid Bracon brevicornis on different larval instars (L2-L5) of the Indian meal moth Plodia interpunctella (EN)

Malesios, G. A.
Prophetou-Athanasiadou, D. A.

Το Bracon brevicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae) είναι ένα αγελαίο παρασιτοειδές που προσβάλλει μια ποικιλία σημαντικών λεπιδόπτερων εντόμων των αποθηκευμένων προϊόντων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να καθοριστεί εάν τα διαφορετικά προνυμφικά στάδια του Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) επηρεάζουν τη προνυμφική ανάπτυξη, τη μακροζωία και τη γονιμότητα του παρασιτοειδούς Β. brevicornis. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν είναι η ικανότητα παρασιτισμού, η ωοτοκία, η προνυμφική ανάπτυξη, ο μέσος αριθμός των απογόνων καθώς και η διάρκεια ανάπτυξης του παρασιτοειδούς B. brevicornis, σε διαφορετικά προνυμφικά στάδια/ηλικίες του ξενιστή του. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των προνυμφικών σταδίων του P. interpunctella σε ότι αφορά, την ικανότητα παρασιτισμού την ωοτοκία, την προνυμφική ανάπτυξη και το μέσο αριθμό των απογόνων του. Συγκεκριμένα στο στάδιο L2 του P. interpunctella δεν ήταν δυνατή η ωοτοκία και η ανάπτυξη του παρασιτοειδούς. Στο στάδιο L3, ενώ παρατηρήθηκε μια μικρή ωοτοκία δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω ανάπτυξη του B. brevicornis. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη του παρασιτοειδούς παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του L4 και L5 του P. interpunctella. Σχετικά με τη διάρκεια ανάπτυξης του παρασιτοειδούς, και στα δύο προνυμφικά στάδια δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ο συνολικός χρόνος από αυγό έως ενήλικο ήταν 11,45 ημέρες, στο στάδιο L4 και 11,92 ημέρες, στο στάδιο L5. Όσον αφορά τη μέση διάρκεια ζωής των ενηλίκων F1 ήταν 16,70 και 28,70 για τα θηλυκά και 11,00 και 17,60 για τα αρσενικά των σταδίων L4 και L5 αντίστοιχα. Συμπερασματικά το στάδιο L5, φαίνεται να είναι το πλέον κατάλληλο στάδιο για την μαζική εκτροφή του B. brevicornis, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων, όπως είναι το P. interpunctella. (EL)
Bracon brevicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae) is a gregarious parasitoid that attacks a variety of important lepidopterous pests of stored products. The aim of this study was to determine if different larval instars of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) affected longevity and fecundity of parasitoid B. brevicornis. Percentage of parasitism, number of eggs laid on different larval instars of P. interpunctella, number of larvae, prepupae, pupae and the number of F2 adults of B. brevicornis as well as the developmental time of parasitoid egg, larva, prepupa, pupa and the total developmental time from egg to adult on different larval instars of the host were recorded. Our results showed that statistically significant differences were observed among the larval instars of P. interpunctella in all studied parameters. In L2 of P. interpunctella no eggs of B. brevicornis were observed. A few eggs laid on L3 but they were not developed successfully. Concerning the development of B. brevicornis on L4 and L5 instars of P. interpunctella statistically significant differences were observed between the two instars. The mean number of eggs laid by B. brevicornis on L4 of P. interpunctella per 10 days was 2.42 eggs per adult, and the mean number larvae, prepupa, pupae and adults was 1.42, 1.37, 1.26 and 1.24 respectively. The mean number of eggs laid on L5 of P. interpunctella by B. brevicornis was 13.65, while the mean number of larvae, prepupae, pupae and adults was 9.73, 7.90, 7.44 and 7.16 respectively. In all cases the differences were statistically significant. The developmental time of B. brevicornis developed on L4 instar of P. interpunctella was 1.12 days for egg, 2.03 for larva, 1.47 for prepupa, 6.82 for pupa and the total developmental time from egg to adult 11.45 days. The developmental time of B. brevicornis developed on L5 instar of P. interpunctella was 1.18 days for egg, 1.68 for larva, 1.29 for prepupa, 7.76 for pupa and the total developmental time from egg to adult 11.92 days. The female and male B. brevicornis adult life span of F1 generation was 16.70 and 11 days when developed on L4 of P. interpunctella and 28.70 and 17.60 days when developed on L5 of P. interpunctella. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Biological sciences (EN)
Plodia interpunctella (EN)
Bracon brevicornis (EN)
Braconidae (EN)
host size effect (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2014-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 23, No 2 (2014); 59-64 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 23, No 2 (2014); 59-64 (EN)

Copyright (c) 2017 G. A. Malesios, D. A. Prophetou-Athanasiadou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.