Η καταγραφή της εντομοπανίδας πάνω στα φύλλα δύο δασικών ειδών, της οξιάς (Fagus sylvatica) και της φουντουκιάς (Corylus avelana), στο Μενοίκιο Όρος Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ καταγραφή της εντομοπανίδας πάνω στα φύλλα δύο δασικών ειδών, της οξιάς (Fagus sylvatica) και της φουντουκιάς (Corylus avelana), στο Μενοίκιο Όρος Σερρών (EL)
The entomofauna on the leaves of two forest species, Fagus sylvatica and Corylus avelana, in Menoikio Mountain of Serres (EN)

Karanikola, P. P.
Stoikou, M. G.

Ερευνήθηκε η σύνθεση και η αφθονία της εντομοπανίδας που απαντάται στα φύλλα της οξιάς (Fagus sylvatica) και της φουντουκιάς (Corylus avelana) στο μεικτό δάσος του Μενοίκιου Όρους των Σερρών. Για το σκοπό αυτό από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2011 συλλέγονταν εβδομαδιαίως φύλλα από τα δύο δασικά είδη και τα έντομα που βρίσκονταν σε αυτά συλλέγονταν και διατηρούνταν στο εργαστήριο σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. Κατόπιν, ελέγχονταν κάθε ημέρα μέχρι την νύμφωση και την εμφάνιση των ενηλίκων. Συνολικά 27 είδη εντόμων καταγράφηκαν. Τα είδη αυτά ανήκαν σε 7 τάξεις: 15 είδη στα Κολεόπτερα, 4 είδη στα Ημίπτερα, 3 είδη στα Λεπιδόπτερα, 2 είδη στα Υμενόπτερα και από ένα είδος στις Τάξεις Δίπτερα, Νευρόπτερα και Εφημερόπτερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε μεγαλύτερη αφθονία εντόμων στα φύλλα της φουντουκιάς σε σχέση με τα φύλλα της οξιάς. Στα δένδρα της φουντουκιάς ο πληθυσμός του εντόμου Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) ήταν πολύ πιο υψηλός σε σχέση με αυτόν στα δένδρα της οξιάς. Επίσης τα παρακάτω είδη κολεοπτέρων ήταν σε αφθονία στις φουντουκιές: Phyllobius pyri (Coleoptera: Curculionidae), Rhynchaenus populi (Coleoptera: Curculionidae) και Agriotes acuminatus (Coleoptera: Elateridae). Στα δένδρα της οξιάς τα έντομα που ήταν σε αφθονία ήταν τα: Rhynchaenus fagi (Coleoptera: Curculionidae), Phyllobius pyri (Coleoptera: Curculionidae) και Anobium punctatum (Coleoptera: Anobiidae). Ο μεγαλύτερος πληθυσμός των εντόμων παρατηρήθηκε στα τέλη της άνοιξης, από 20/05/11 έως 08/06/11. (EL)
The insect species composition and their abundance were investigated on the leaves of beech (Fagus sylvatica, Fagaceae) and hazel trees (Corylus avelana, Betulaceae) in the mixed forest located in Menoikio Mountain of Serres. For that purpose from April to June 2011 leaves were collected from the two forest species at weekly intervals and the insects found were reared in the laboratory under outdoor conditions and checked every day till their pupation and adult emergence. A total of 27 insect species was recorded. These insects belonged to seven orders. Fifteen Coleoptera species, 4 Hemiptera species, 3 of Lepidoptera species, 2 of Hymenoptera species and 1 species to the orders Diptera, Neuroptera, and Ephemeroptera were found. The results disclose that the number of insect species found on leaves of hazel trees was fewer than the insect species on beech trees. On hazel trees the population of Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) was much higher than in beech trees. The species of Coleoptera collected from hazel trees were Phyllobius pyri (Coleoptera: Curculionidae), Rhynchaenus populi (Coleoptera: Curculionidae) and Agiotes acuminatus (Coleoptera: Elateridae). In beech trees the insect species found more frequently were Rhynchaenus fagi (Coleoptera: Curculionidae), Phyllobius pyri (Coleoptera: Curculionidae) and Anobium punctatum (Coleoptera: Anobiidae). The largest population of insects was observed at the end of spring, because the life cycle of the foliage insects were synchronized with leaf- flushing of the foliage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Biological sciences (EN)
entomofauna (EN)
Corylus avelana (EN)
Fagus sylvatica (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2014-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 23, No 2 (2014); 65-73 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 23, No 2 (2014); 65-73 (EN)

Copyright (c) 2017 M. G. Stoikou, P. P. Karanikola (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.