Συγκριτική μελέτη της επίδρασης φυλλοφάγων κολεοπτέρων Phyllotreta spp. σε ποικιλίες λαχάνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική μελέτη της επίδρασης φυλλοφάγων κολεοπτέρων Phyllotreta spp. σε ποικιλίες λαχάνου (EL)
Varietal performance of cabbage on the incidence of flea beetles (Phyllotreta spp.) (EN)

Ali, M. R.
Ahmed, W. R.
Islam, M. R.
Hira, H.
Rahman, M. M.

Κατά τη διάρκεια Σεπτεμβρίου 2007 - Φεβρουαρίου 2008 διεξήχθη πειραματισμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Sher-e-Bangla (Μπαγκλαντές) για την αξιολόγηση της επίδρασης των φυλλοφάγων κολεοπτέρων εντόμων Phyllotreta spp. σε επτά ποικιλίες λαχάνου. Δοκιμάστηκαν οι ποικιλίες V1: BARI badhakopi-1/Provati, V2: BARI badhakopi-2/Agrodot, V3: Atlas-70, V4: Autumn queen, V5: Tropical queen, V6: T-776 και V7: Seisho YR. Η ποικιλία V5 αποδείχθηκε ως η λιγότρο ευπαθής όσον αφορά στην παρουσία σκαθαριών (μέσος όρος:  0,00 ακμαία/φυτό), στο ποσοστό προσβεβλημένων φύλλων (0.87 %) και στο ποσοστό των  προσβεβλημένων φυτών (2,00 %). Η εργασία αυτή προσφέρει στοιχεία χρήσιμα για την πιθανή αντιμετώπιση αυτών των εντόμων σε καλλιέργειες λαχάνου με την χρήση λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών. (EL)
 A study was conducted at the Sher-e-Bangla Agricultural University, Bangladesh, during September 2007 to February 2008 to evaluate the varietal performance of cabbage on the incidence of flea beetles [Phyllotreta spp., (Coleoptera: Chrysomelidae)]. The experiment was laid out in a Randomized Complete Block Design comprising seven varieties viz. V1: BARI badhakopi-1/Provati, V2: BARI badhakopi-2/Agrodot, V3: Atlas-70, V4: Autumn queen, V5: Tropical queen, V6: T-776 and V7: Seisho YR. Among the different varieties of cabbage V5 (Tropical queen) performed as the best variety in terms of the lowest incidence of flea beetles (0.00 larvae/plant), lowest percent of leaves infestation (0.87 %) as well as plant infestation (2 %) caused by flea beetles. These findings will be valuable for the most appropriate management of flea beetles. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
flea beetle (EN)
yield (EN)
Biological sciences (EN)
plant infestation (EN)
cabbage varieties (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2015-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 24, No 1 (2015); 1-10 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 24, No 1 (2015); 1-10 (EN)

Copyright (c) 2017 M. R. Islam, M. R. Ali, W. R. Ahmed, M. M. Rahman, H. Hira (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.