Η εξαπόλυση του αρπακτικού Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae) στο φυτώριο βοήθησε στην πιο γρήγορη εγκατάστασή του σε καλλιέργεια υπαίθριας τομάτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εξαπόλυση του αρπακτικού Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae) στο φυτώριο βοήθησε στην πιο γρήγορη εγκατάστασή του σε καλλιέργεια υπαίθριας τομάτας (EL)
Pre-plant release enhanced the earlier establishment of Nesidiocoris tenuis in open field tomato (EN)

Arvaniti, K. A.
Paraskevopoulos, A.
Perdikis, D. Ch.
Grigoriou, A.

Directorate of Rural Economy and Regional Veterinary of Trifylia (Funder) (EN)

Ο εχθρός της τομάτας, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) που εισέβαλε στη χώρα μας, πολύ σύντομα έγινε σημαντικός εχθρός τόσο των υπαίθριων όσο και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η εξαπόλυση του αρπακτικού Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: Miridae) στο φυτώριο έχει βρεθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του T. absoluta σε καλλιέργειες τομάτας στο θερμοκήπιο. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο σε υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας, η εξαπόλυση του N. Tenuis στο φυτώριο μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη εγκατάστασή του. Συμπερασματικά, η εξαπόλυση του N. tenuis συνέβαλε ουσιαστικά στην έγκαιρη αποίκηση της καλλιέργειας σε σύγκριση με τα τεμάχια του μάρτυρα. Επίσης, ο ρόλος του ιθαγενούς πληθυσμού του M. pygmaeus πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική στην πιο έγκαιρη εγκατάσταση του N. tenuis και θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω η συμβολή της στην αντιμετώπιση του Τ. absoluta. (EL)
The invasive pest of the tomato crops, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), soon after its establishment became a major problem of outdoor and greenhouse tomato crops across the Mediterranean countries. The pre-plant release of the predator Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: Miridae) has been found to substantially contribute to its establishment on the crop and efficient control of T. absoluta in greenhouses. The aim of the current study was to assess whether the pre-plant release of N. tenuis could contribute to its earlier establishment. It was concluded that the release of N. tenuis in the nursery contributed substantially in the earlier increase of its numbers in the field in comparison to the control plots. The native populations of M. pygmaeus appeared on the tomato plants before the native populations of N. tenuis. Thus, the conservation of both predators should be taken into consideration in the integrated management strategies against T. absoluta. Therefore, the application of this method in open field tomato crop enhances the earlier establishment of N. tenuis and should be further evaluated in the control of T. absoluta. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Miridae (EN)
omnivorous predator (EN)
tomato borer (EN)
conservation biological control (EN)
Gelechiidae (EN)
Biological sciences (EN)
pest control (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2015-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 24, No 1 (2015); 11-21 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 24, No 1 (2015); 11-21 (EN)

Copyright (c) 2017 D. Ch. Perdikis, K. A. Arvaniti, A. Paraskevopoulos, A. Grigoriou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.