Αξιολόγηση των εντομοπαθογόνων Beauveria bassiana και Bacillus thuringiensis και του συνδυασμού τους στην αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση των εντομοπαθογόνων Beauveria bassiana και Bacillus thuringiensis και του συνδυασμού τους στην αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta (EL)
Efficacy of a Beauveria bassiana strain, Bacillus thuringiensis and their combination against the tomato leafminer Tuta absoluta (EN)

Port, Gordon
Tsoulnara, Despoina

Μελετήθηκε στο εργαστήριο η αποτελεσματικότητα των εντομο-παθογόνων μικροοργανισμών Beauveria bassiana και Bacillus thuringiensis καθώς και ο συνδυασμός αυτών στη θνησιμότητα του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Φυλλάρια τομάτας αποκόπηκαν από φυτά ηλικίας 42 ημερών και ψεκάστηκαν με τις υψηλότερες συνιστώμενες συγκεντρώσεις. Ο ψεκασμός των φύλλων έγινε είτε πριν την τοποθέτηση των προνυμφών 1ης, 2ης και 3ης ηλικίας είτε μετά. Οι προνύμφες 3ης ηλικίας ήταν οι πιο ευαίσθητες σε όλες τις μεταχειρίσεις, σε αντίθεση με τις προνύμφες 2ης ηλικίας που εμφάνισαν χαμηλότερη θνησιμότητα. Επιπλέον μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του στελέχους του Β. bassiana εναντίον των προνυμφών 1ης, 2ης και 3ης ηλικίας του T. αbsoluta σε διάφορες συγκεντρώσεις (0.05, 0.1, 0.15 και 0.2%). Για τις προνύμφες 3ης ηλικίας η θνησιμότητα ήταν υψηλότερη όταν αυτές εκτέθηκαν στην συγκέντρωση των 0.2% του B. bassiana. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα βιοεντομοκτόνα που δοκιμάστηκαν έχουν καλές προοπτικές για τον έλεγχο του υπονομευτή της τομάτας T. αbsoluta ειδικά όταν χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό, ωστόσο περαιτέρω έρευνα θεωρείται αναγκαία. (EL)
A single leaf bioassay was developed to investigate the entomopathogenic efficacy of a Beauveria bassiana strain, Bacillus thuringiensis (Costar®) and their interactions on larval mortality of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Tomato leaves were removed from the plants and sprayed with manufacturers’ highest field recommended concentrations for tomato crops before or after infesting the leaves with the larvae. Third instar larvae proved the most susceptible, while susceptibility was lower in the second instar larvae. The combined use showed a higher potential indicating a positive synergistic effect. In addition, treated leaves were sprayed directly with concentrations of 0.0, 0.05, 0.10, 0.15 and 0.20 mL/L of B. bassiana. The efficacy was higher for the tested concentration of 0.20 mL/L that is higher than the recommended dose. The present study suggests that those bioinsecticides have a good potential in the control of T. absoluta. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
South American tomato leafminer (EN)
larval mortality (EN)
entomopatogenic fungi (EN)
Biological sciences (EN)
bioinsecticides (EN)
entomopathogenic bacteria (EN)
leaf bioassay (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2016-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 25, No 2 (2016); 23-30 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 25, No 2 (2016); 23-30 (EN)

Copyright (c) 2017 Despoina Tsoulnara, Gordon Port (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.