Καταγραφή ειδών κολεοπτέρων εντόμων ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος στις συλλογές του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταγραφή ειδών κολεοπτέρων εντόμων ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος στις συλλογές του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (EL)
A catalogue of Coleoptera specimens with potential forensic interest in the Goulandris Natural History Museum collection (EN)

Anagnou-Veroniki, Maria
Tylianakis, Jason
Dimaki, Maria

Η εργασία παρουσιάζει τα είδη Κολεοπτέρων που υπάρχουν στις συλλογές του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και έχουν δυνητικά ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Η ιατροδικαστική εντομολογία μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του χρόνου που παρήλθε από το θάνατο, με τη μελέτη των συλλεγόμενων εντόμων από ένα πτώμα και του περιβάλλοντός του χώρου. Πρόκειται για 369 δείγματα εντόμων που ανήκουν σε 7 οικογένειες, την οικογένεια Silphidae με 3 είδη, Staphylinidae με 6 είδη, Histeridae με 11 είδη, Anobiidae με 4 είδη, Cleridae με 6 είδη, Dermestidae με 14 είδη και Nitidulidae με 4 είδη. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κοινοποίηση του περιεχομένου της συλλογής, καθώς και η σημασία της έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναφοράς και σύγκρισης για ταυτοποίηση τέτοιων ειδών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. (EL)
This paper presents a catalogue of the Coleoptera specimens in the Goulandris Natural History Museum collection that have potential forensic interest. Forensic entomology can help to estimate the time elapsed since death by studying the necrophagous insects collected on a cadaver and its surroundings. In this paper forty eight species (369 specimens) are listed that belong to seven families: Silphidae (3 species), Staphylinidae (6 species), Histeridae (11 species), Anobiidae (4 species), Cleridae (6 species), Dermestidae (14 species), and Nitidulidae (4 species). The aim of this paper is to present this collection and its importance for studying forensic entomology. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
forensic entomology (EN)
Staphylinidae (EN)
Silphidae (EN)
Goulandris Museum (EN)
Biological sciences (EN)
necrophagous (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2016-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 25, No 2 (2016); 31-38 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 25, No 2 (2016); 31-38 (EN)

Copyright (c) 2017 Maria Dimaki, Maria Anagnou-Veroniki, Jason Tylianakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.