Διαφορές στη χρωμοσωμική παραλλακτικότητα στο είδος Apiomorpha minor

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφορές στη χρωμοσωμική παραλλακτικότητα στο είδος Apiomorpha minor (EL)
Disparity in chromosomal variation within the Apiomorpha minor species-group (EN)

Cook, L.G.
Mills, P.J.

Στο γένος Apiomorpha παρατηρείται μια από τις μεγαλύτερες χρωμοσωμικές αποκλίσεις στα γένη ζωικών οργανισμών, με τον διπλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων να κυμαίνεται από 4 ως 192. Παρατηρείται επίσης σημαντική διαφοροποίηση και σε πολλά από τα 41 αναγνωρισμένα είδη. Για παράδειγμα, η παραλλακτικότητα στην ομάδα ειδών A. minor (A. minor, A. sessilis και A. annulata) παρουσιάζει ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος που κυμαίνεται από 2n = 4 ως 2n = 84. Ωστό- σο, η μεγαλύτερη από αυτή την παραλλακτικότητα υπάρχει στο είδος A. minor. Αντίθετα, σε ένα άλλο είδος από την ομάδα ειδών του A. minor το A. sessilis, έχουν παρατηρηθεί μόνο 2n = 4. Για να εξακριβώσουμε αν η παρατηρούμενη έλλειψη παραλλακτικότητας στο A. sessilis ήταν λόγω περιο- ρισμένης δειγματοληψίας, συγκεντρώσαμε άτομα από ολόκληρο το γνωστό εύρος διασποράς στην ανατολική Αυστραλία (> 1,100 km). Δεν βρήκαμε κανένα διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων στο A. sessilis, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του καρυότυπου στο είδος. Αυτό εγείρει την ερώτηση "γιατί στο είδος A. sessilis υπάρχει ένας τόσο σταθερός καρυότυπος σε όλο το εύρος διασποράς του ενώ στο A. minor είναι τόσο ποικίλος; (EL)
The scale insect genus Apiomorpha is one of the most chromosomally diverse of all animal genera, with diploid complements ranging from 4 to 192. There is even considerable variation within many of the 41 described species. For example, variation within the A. minor speciesgroup (A. minor, A. sessilis and A. annulata) shows an extraordinary range with counts from 2n = 4 through to 2n = 84. However, much of this variation is within a single currently recognized species – A. minor. In contrast, another species in the A. minor species group, A. sessilis, has been reported to have only counts of 2n = 4. To determine whether the reported lack of variation within A. sessilis was due to limited sampling, we collected specimens from across its known range of more than 1,100 km in eastern Australia. We did not find any additional chromosome counts for A. sessilis, confirming the constancy of karyotype in this species. This suggests the question "why does A. sessilis have such a conserved karyotype throughout its range while A. minor is so diverse?” (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Eucalyptus (EN)
karyotypic variation (EN)
holokinetic chromosomes (EN)
Apiomorpha (EN)
Biological sciences (EN)
Eriococcidae (EN)
cryptic species (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 82-89 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 82-89 (EN)

Copyright (c) 2017 P.J. Mills, L.G. Cook (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.