Κατάλογος κοκκοειδών εντόμων που απαντώνται στην Σλοβενία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατάλογος κοκκοειδών εντόμων που απαντώνται στην Σλοβενία (EL)
A checklist of scale insects of Slovenia (EN)

Seljak, Gabrijel

Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε ένας κατάλογος κοκκοειδών εντόμων που απαντώνται στη Σλοβενία ήταν από τον Franc Janežič (1954) και περιελάμβανε 44 είδη. Με βάση τα στοι- χεία που συλλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία και από δικές μας έρευνες, παρουσιάζεται ένας νέος ενημερωμένος κατάλογος κοκκοειδών εντόμων που απαντώνται στην Σλοβενία. Συνολικά 101 είδη από 9 οικογένειες παρουσιάζονται στον νέο κατάλογο: Ortheziidae (1 είδος), Margarodidae (1 είδος), Pseudococcidae (18 είδη), Eriococcidae (8 είδη), Asterolecaniidae (2 είδη), Coccidae (26 είδη), Kermesidae (1 είδος), Cerococcidae (1 είδος) and Diaspididae (43 είδη). Δεκαοχτώ είδη είναι νέα για την εντομολογική πανίδα της Σλοβενίας. (EL)
The last list of scale insects of Slovenia was compiled by Franc Janežič (1954) and included 44 species. On the basis of data gathered from the literature and from our own faunistic researches, a new list of scale insects recorded from or found in the territory of Slovenia is presented. Altogether 101 species from 9 families are listed here: Ortheziidae (1 species), Margarodidae (1 species), Pseudococcidae (18 species), Eriococcidae (8 species), Asterolecaniidae (2 species), Coccidae (26 species), Kermesidae (1 species), Cerococcidae (1 species) and Diaspididae (43 species). Eighteen are new to the fauna of Slovenia. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
checklist (EN)
Biological sciences (EN)
Coccoidea (EN)
Slovenia (EN)
Hemiptera (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 99-113 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 99-113 (EN)

Copyright (c) 2017 Gabrijel Seljak (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.