Προκαταρκτικός κατάλογος κοκκοειδών εντόμων (Hemiptera: Coccoidea) σε δένδρα μάνγκο στο Μπενίν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροκαταρκτικός κατάλογος κοκκοειδών εντόμων (Hemiptera: Coccoidea) σε δένδρα μάνγκο στο Μπενίν (EL)
Preliminary inventory of scale insects on mango trees in Benin (EN)

Matile-Ferrero, D.
Vayssieres, J.-F.
Germain, J.-F.

Ένας προκαταρκτικός κατάλογος κοκκοειδών εντόμων που αναπτύσσονται σε δένδρα μάνγκο παρουσιάζεται για το κεντρικό και βόρειο Μπενίν. Τα ακόλουθα είδη, Gigantococcus euphorbiae, Gigantococcus nigroareolatus, Ceroplastes uapacae, Parasaissetia nigra, Saissetia privigna, Udinia catori, Ferrisia virgata, Paracoccus interceptus, Phenacoccus solenopsis, Rastrococcus invadens, Aonidiella orientalis και Lepidosaphes tapleyi, συλλέχθηκαν από το 2005 ως 2007 σε οπωρώνες μάνγκο στην περιοχή Sudanian του Μπενίν. Από αυτά, 12 είδη συλ- λέχθηκαν από κλαδιά, φύλλα και σε σημεία του κάλυκα στα φρούτα. Εννέα είδη αναφέρονται για πρώτη φορά στο Μπενίν και ένα για πρώτη φορά γενικά στην Αφρική. Μόνο δύο είδη, τα R. invadens και A. orientalis, από τα 12, θεωρούνται ως επιζήμια για την καλλιέργεια. (EL)
A preliminary inventory of scale insects (Hemiptera: Coccoidea) developing on the mango tree is presented for Northern and Central Benin. The following species, Gigantococcus euphorbiae, Gigantococcus nigroareolatus, Ceroplastes uapacae, Parasaissetia nigra, Saissetia privigna, Udinia catori, Ferrisia virgata, Paracoccus interceptus, Phenacoccus solenopsis, Rastrococcus invadens, Aonidiella orientalis and Lepidosaphes tapleyi, were collected from 2005 to 2007 in mango orchards in the Sudanian area of Benin, on branches, leaves, and particularly on mango petioles and fruits. Nine of these species are recorded for the first time in Benin while P. interceptus is recorded in Africa for the first time. Only two, R. invadens and A. orientalis, of the 12 species are considered as mango pests. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Benin (EN)
Stictococcidae (EN)
Margarodidae (EN)
Pseudococcidae (EN)
Mangifera indica (EN)
Biological sciences (EN)
Coccidae (EN)
Diaspididae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 124-131 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 124-131 (EN)

Copyright (c) 2017 J.-F. Germain, J.-F. Vayssieres, D. Matile-Ferrero (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.