Εισβολή του κοκκοειδούς Phenacoccus peruvianus από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισβολή του κοκκοειδούς Phenacoccus peruvianus από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη (EL)
The Bougainvillea mealybug Phenacoccus peruvianus, a rapid invader from South America to Europe (EN)

Soto, A.
Franco, J.C.
Russo, A.
Matile-Ferrero, D.
Pellizzari, G.
Beltrà, A.
Germain, J.-F.
Williams, D.J.
Mazzeo, G.

Τα κοκκοειδή έντομα εμφανίζονται συχνά ως εισβολείς σε νέες περιοχές. Το είδος Phenacoccus peruvianus Granara de Willink, 2007, γνωστό και ως ψευδόκοκκος της βουκαμβίλιας παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1999 στην Ισπανία (Αλμερία) και αργότερα το 2002 στην Ιταλία (Σικελία). Αρχικά το είδος είχε αναγνωριστεί ως Phenacoccus sp. Κατα- γραφές του είδους έγιναν συχνότερες και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας (συμπεριλαμβανομέ- νων και των Βελεαρίδων νήσων), στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης και της Κορσικής), το Μονακό και την Πορτογαλία. Τα φυτά ξενιστές ήταν στις περισσότερες περι- πτώσεις του γένους Bougainvillea. (EL)
Scale insects are frequent invaders of new territories. The Bougainvillea mealybug, Phenacoccus peruvianus Granara de Willink, 2007, was recorded in Europe for the first time in 1999 in Spain (Almeria) and later in 2002 in Italy (Sicily). Initially, this unknown species was identified provisionally as Phenacoccus sp. Records of this species became frequent later when it was found in other localities in Spain (including the Balearic Islands), Great Britain, France (including Corsica), Monaco, and Portugal. The host plants of this mealybug were in most cases species of Bougainvillea. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Alien species (EN)
ornamental plants (EN)
Pseudococcidae (EN)
Phenacoccus peruvianus (EN)
Biological sciences (EN)
Bougainvillea glabra (EN)
invasive species (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 137-143 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 137-143 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Beltrà, A. Soto, J.-F. Germain, D. Matile-Ferrero, G. Mazzeo, G. Pellizzari, A. Russo, J.C. Franco, D.J. Williams (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.