Προτιμήσεις στη διατροφή και ωοτοκία του Monochamus galloprovincialis (Coleoptera Cerambycidae) πάνω στους βασικούς του ξενιστές Pinus sylvestris και P. pinaster

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροτιμήσεις στη διατροφή και ωοτοκία του Monochamus galloprovincialis (Coleoptera Cerambycidae) πάνω στους βασικούς του ξενιστές Pinus sylvestris και P. pinaster (EL)
Feeding and oviposition preferences of Monochamus galloprovincialis on its main hosts Pinus sylvestris and Pinus pinaster (EN)

Roux-Morabito, G.
Salle, A.
Lieutier, F.
Koutroumpa, F.A.

Θεωρώντας τον ρόλο του Monochamus galloprovincialis κλειδί στην εξάπλωση του νηματώδη του πεύκου στην Ευρώπη, η διαλεύκανση του εύρους των ξενιστών και των προτιμήσεων του Μ. galloprovincialis σε αυτούς είναι πρωτεύουσας σημασίας για την προστασία του δάσους. Συγκριτικές μελέτες σε συνθήκες εργαστηρίου διεξήχθησαν με σκοπό την διευκρίνηση των διατροφικών και ωοθετικών προτιμήσεων των ενηλίκων αυτού του εντόμου καθώς και της ανάπτυξης των προνυμφών του στα P. sylvestris και P. pinaster. Η διατροφή και η ωοτοκία βρέθηκαν στατιστικά πιο σημαντικές στο P. sylvestris αλλά καμία διαφορά δεν βρέθηκε στην επιβίωση των προνυμφών στα δύο είδη πεύκου. Οι προνύμφες έφτασαν στην 4η ηλικία νωρίτερα στο P. sylvestris από ότι στο P. pinaster. Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης ισχυροποιούν τις υποψίες για μια γρήγορη μελλοντική εξάπλωση του νηματώδη σε ολόκληρη την Ευρώπη. (EL)
Considering the key role of Monochamus galloprovincialis (Olivier) (Coleoptera: Cerambycidae) in the dispersion of the pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle (Nematoda: Aphelenchoidea), in Europe, defining the host spectrum and preference of M. galloprovincialis is of primary importance for forest management. Therefore, comparative studies under laboratory conditions were performed in order to define the feeding and oviposition preferences of M. galloprovincialis adults as well as the larval development on Pinus sylvestris and Pinus pinaster. Both nutrition and oviposition were significantly higher on P. sylvestris. However, no difference was found when comparing larval survival on the two Pinus species even though larvae attended the fourth instar earlier when reared on P. sylvestris than on P. pinaster. The results of this study reinforce the suspicions of a future rapid propagation of the nematode, by M. galloprovincialis, into the Pine forests all over Europe. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Pinus pinaste (EN)
Monochamus galloprovincialis (EN)
host preference (EN)
Biological sciences (EN)
Pinus sylvestris (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2009-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 18 (2009); 35-46 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 18 (2009); 35-46 (EN)

Copyright (c) 2017 F.A. Koutroumpa, A. Salle, F. Lieutier, G. Roux-Morabito (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.