Νέες Βαλκανικές καταγραφές των Bombus subterraneus (Linnaeus 1758) και Bombus cryptarum (Fabricius 1775) από την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέες Βαλκανικές καταγραφές των Bombus subterraneus (Linnaeus 1758) και Bombus cryptarum (Fabricius 1775) από την Ελλάδα (EL)
New Balkan records of Bombus subterraneus (Linnaeus 1758) and Bombus cryptarum (Fabricius 1775) from Greece (EN)

Anagnostopoulos, Ioannis Th.

Από τη μελέτη των βομβίνων της Ελλάδος, έχουν δημοσιευθεί από το 1995 και μετά καταστάσεις των ειδών οι οποίες είχαν βασιστεί για τη σύνταξη τους σε δημοσιευμένες καταγραφές των εντόμων αλλά και σε πρωτογενή συλλεγμένο υλικό. Η καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τους βομβίνους στην Ελλάδα, εκτός των άλλων, εστιάζεται και στον εντοπισμό των καταγραμμένων μοναχά στη βιβλιογραφία ειδών για την επιβεβαίωση της ύπαρξης τους με νέες πλέον καταγραφές. Στην προσπάθεια αυτή, πολλοί βομβίνοι συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν νέα για την Ελλάδα είδη Bombus. Υπάρχουν όμως είδη, κυρίως από παλιές βιβλιογραφικές πηγές, που δεν έχουν ξαναβρεθεί γεγονός που καθιστά την ύπαρξη τους ή μη στην σύγχρονη Ελλάδα ένα υπό έρευνα αντικείμενο. Με την εξέταση βομβίνων που συλλέχτηκαν κατά τα έτη 2006 και 2007 στον νομό της Φλώρινας προέκυψαν πρόσφατα πρωτογενής πληροφορίες για δύο είδη «βιβλιογραφικών» βομβίνων, τα Bombus subterraneus (Linnaeus 1758) και Bombus cryptarum (Fabricius 1775). Βασίλισσα του B. subterraneus (που συλλέχτηκε 40°47´38N, 21°26´10E επί Vicia cracca) αναγνωρίστηκε χρησιμοποιώντας μορφολογικά χαρακτηριστικά και εργάτρια του B. cryptarum (που συλλέχτηκε 40°41´58,7N, 21°28´18,5E επί Echium spp) καθορίστηκε με μιτοχονδριακό DNA RFLP ανάλυση του CO1 γονιδίου. Οι νέες αυτές καταγραφές βομβίνων από την περιοχή του νομού Φλώρινας επιβεβαιώνουν τη παρουσία των δύο ειδών Bombus στην Ελλάδα μετά από περίπου 40 χρόνια και παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία με σχετικά σχόλια. (EL)
From the study of the Greek bumblebee fauna (Hymenoptera: Apidae, Bombini), species lists have been published based on both literature records and original data from collected bees. Since 1995 a special effort to confirm with newly collected bees all bumblebee species reported in literature records for Greece has been in progress. Although numerous specimens have been collected and examined and in some instances yielding new Bombus species for the Greek insect fauna, some species, mainly those reported in older references, have not yet been found. Recently, identification of bumblebees collected in the Florina Prefecture - Northwest Macedonia, during the years 2006 and 2007 yielded information for two “literature cited” species, Bombus subterraneus (Linnaeus 1758) and Bombus cryptarum (Fabricius 1775). A B. subterraneus queen (collected at 40°47´38N, 21°26´10E on Vicia cracca) was distinguished by morphological characteristics and a worker B. cryptarum (collected at 40°41´58,7N, 21°28´18,5E on Echium spp) was revealed using mitochondrial DNA RFLP analysis of the CO1 gene. These new records from Florina are provided with comments, confirming the species presence in Greece for the first time after approximately 40 years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Florina (EN)
ecology (EN)
Apidae (EN)
new records (EN)
Biological sciences (EN)
taxonomy (EN)
Hymenoptera (EN)
distribution (EN)
Greek insect fauna (EN)
Bombus (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2009-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 18 (2009); 56-61 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 18 (2009); 56-61 (EN)

Copyright (c) 2017 Ioannis Th. Anagnostopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.