92<&) του Μ. buxi συμπληρώνει μία γενεά ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων να παρατηρείται τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (<8%) συμπληρώνει δύο γενεές ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων της Ικ γενεάς να παρατηρείται τέλη Ιανουαρίου - τέλη Μαρτίου και της 2,,ς γενεάς τέλη Ιουνίου - τέλη Ιουλίου. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2006 παρατηρήθηκε παρασιτισμός των προνυμφών του Μ. buxi από το εκτοπαράσιτο Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae).. The gall inducing insect Monarthropalpus buxi (Laboulbene) (Diptera: Cecidomyiidae) has been recorded in Greece on 20/4/2004 in Athens (Ellinikon, GPS point: N 370 54’ 22”, E 23° 44’ 34”) on Buxus roduntifolia. Two-20 larvae per infested leaf were noticed but only 2-3 adults per leaf emerged. The majority (>92%) of the population of M. buxi completed one generation per year and adults emerged from late April to early May. A small proportion (<8%) of the population completed two generations per year and I generation adults emerged from late January to late March. Second generation adults emerged from late June to late July. In addition, during 2006 parasitism by Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae) on larvae of the fly has been noticed.. Types: info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, Peer-reviewed Article. Subjects: Βιολογικές Επιστήμες, Cecidomyiidae, Monarthropalpus buxi, phenology, Biological sciences, first record" />

First record of Monarthropalpus buxi in Greece and some data of its phenology

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα και στοιχεία φαινολογίας του Monarthropalpus buxi (EL)
First record of Monarthropalpus buxi in Greece and some data of its phenology (EN)

Vamvakas, M.
Milonas, P.G.
Kontodimas, D.C.

Ο υπονομευτής του πυξαριού Monarthropalpus buxi (Laboulbene) (Diptera: Cecidomyiidae) βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 20/4/2004 στην Αθήνα (Ελληνικό, γεωγρ. πλάτος 36° 17' 14", γεωγρ. μήκος 28° 10' 23") επί Buxus roduntifolia. Καταγράφηκαν 2 - 2 0 προνύμφες/φΐιλλο αλλά παρατηρήθηκε έξοδος μόνο 2 - 3 ακμαίων/φύλλο. Διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (>92<&) του Μ. buxi συμπληρώνει μία γενεά ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων να παρατηρείται τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (<8%) συμπληρώνει δύο γενεές ανά έτος, με την έξοδο των ακμαίων της Ικ γενεάς να παρατηρείται τέλη Ιανουαρίου - τέλη Μαρτίου και της 2,,ς γενεάς τέλη Ιουνίου - τέλη Ιουλίου. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2006 παρατηρήθηκε παρασιτισμός των προνυμφών του Μ. buxi από το εκτοπαράσιτο Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae). (EL)
The gall inducing insect Monarthropalpus buxi (Laboulbene) (Diptera: Cecidomyiidae) has been recorded in Greece on 20/4/2004 in Athens (Ellinikon, GPS point: N 370 54’ 22”, E 23° 44’ 34”) on Buxus roduntifolia. Two-20 larvae per infested leaf were noticed but only 2-3 adults per leaf emerged. The majority (>92%) of the population of M. buxi completed one generation per year and adults emerged from late April to early May. A small proportion (<8%) of the population completed two generations per year and I generation adults emerged from late January to late March. Second generation adults emerged from late June to late July. In addition, during 2006 parasitism by Torymus sp. (Hymenoptera: Torymidae) on larvae of the fly has been noticed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Cecidomyiidae (EN)
Monarthropalpus buxi (EN)
phenology (EN)
Biological sciences (EN)
first record (EN)


Entomologia Hellenica

English

2006-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 22-26 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 22-26 (EN)

Copyright (c) 2017 M. Vamvakas, D.C. Kontodimas, P.G. Milonas (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)