Συλλήψεις Αρσενικών του Πυρηνοτρήτη της Ελιάς Prays oleae σε Παγίδες Φερομόνης Φύλου, σε Σχέση με τον Αριθμό Αυγών και Προνυμφών σε Καρπούς Ελιάς, στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυλλήψεις Αρσενικών του Πυρηνοτρήτη της Ελιάς Prays oleae σε Παγίδες Φερομόνης Φύλου, σε Σχέση με τον Αριθμό Αυγών και Προνυμφών σε Καρπούς Ελιάς, στην Κρήτη (EL)
Catches of male olive moths, Prays oleae, in pheromone traps in relation to numbers of eggs and larvae found in olive fruits, in Crete (EN)

Polyrakis, Ι.

Σε δυό ελαιώνες ποικιλίας «Τσουνάτη» που ευρίσκονται κοντά στα χωριά Μουρνιές και Χρυσοπηγή της λεκάνης των Χανίων στην Κρήτη, μελετήθηκαν οι συλλήψεις αρσενικών του Πυρηνοτρήτη σε παγίδες φερομόνης φύλου το Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 1980 και 1981. Παράλληλα με δειγματοληψίες καρπών ελιάς εγένοντο μετρήσεις αυγών και προνυμφών του εντόμου. Οι παρατηρήσεις στις παγίδες και οι δειγματοληψίες στους καρπούς ήσαν εβδομαδιαίες στις Μουρνιές και ημερήσιες στη Χρυσοπηγή. Οι παγίδες ήσαν χάρτινες τριγωνικής διατομής (προελεύσεως Oecos της Αγγλίας) με κόλλα, στη βάση είχαν δε σα δόλωμα την συνθετική φερομόνη φύλου του εντόμου (Z)-7-tetradecenal σε συγκέντρωση 1 mg σε πλαστικό κυλινδρίσκο.Η πρώτη άνοδος στην καμπύλη των συλλήψεων των αρσενικών στις Μουρνιές παρατηρήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, το μέγιστο στις 18 και 10 Ιουνίου του 1980 και 1981. αντίστοιχα, τα δε τελευταία έντομα συνελήφθησαν τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Το μέγιστο των συλλήψεων στην Χρυσοπηγή το 1981 σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου. Σε όλες τις περιπτώσεις ο χρόνος του μέγιστου των συλλήψεων στις παγίδες φερομόνης συνέπιπτε με το μέγιστο της ωοτοκίας και μετά από χρονικό διάστημα δυό εβδομάδων εμφανίζετο το μέγιστο των νεαρών προνυμφών που ευρίσκοντο στους καρπούς της ελιάς. (EL)
In two groves of the Chania area, male olive moths, Prays oleae (Bernard) (Lepidoptera: Hyponomeutidae), caught in pheromone traps and eggs and young larvae in young fruits were counted weekly or daily in May, June and July. At Mournies, the first rise in the curve of male captures was observed during the last week of May with a maximum on the 18th in 1980 and on the 10th of June in 1981, and the last captures at the end of June-beginning of July. At Chrysopigi, the maximum of captures in 1981 was on the 5th of June. In all instances the time of maximal moth captures coincided with peaks in oviposition activity, followed after an interval of two weeks by peaks in the number of young larvae found in the fruits. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive tree (EN)
Olive moth (EN)
Preys oleae (EN)
Oviposition period (EN)
Olive kernel borer (EN)
Pheromone trap (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1983-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 30-33 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 30-33 (EN)

Copyright (c) 2017 Ι. Polyrakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.