Κορυνικά Αισθητήρια του Dacus oleae: Μικροανατομικά Χαρακτηριστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚορυνικά Αισθητήρια του Dacus oleae: Μικροανατομικά Χαρακτηριστικά (EL)
Funicular sensilla of Dαcus oleαe: fine structural characteristics (EN)

Hallberg, Ε.
Der Pers, J.N.C. Yan
Haniotakis, G.E.

Τα κορυνικά αισθητήρια του εντόμου Dacus oleae απαντώνται είτε στην επιφάνεια είτε στην οσφρητική ουλή της κορύνης. Τα αισθητήρια της επιφανείας είναι τριών τύπων: α) αισθητήρια μεγάλου μήκους με απλά τοιχώματα, β) αισθητήρια μικρού μήκους με απλά τοιχώματα, γ) αισθητήρια με διπλά τοιχώματα. Τα μικροανατομικά χαρακτηριστικά και των τριών ως άνω αισθητηρίων δείχνουν ότι πρόκειται yta αισθητήρια οσφρήσεως. Και οι δύο τύποι αισθητή ρίων με απλά τοιχώματα περιλαμβάνουν δυο νευρικά κύτταρα. Στα αισθητήρια μεγάλου μήκους οι νευρικές απολήξεις είναι μη διακλαδιζόμενες ενώ στα μικρού μήκους είναι διακλαδιζόμενες. Τα αισθητήρια με διπλά τοιχώματα συνήθως περιλαμβάνουντρία νευρικά κύτταρα τα οποία καταλήγουν σε μη διακλαδιζόμενες νευρικές απολήξεις στην κορυφή του αισθητηρίου. Τα αισθητήρια της οσφρητικής ουλής είναι δύο τύπων: α) αισθητήρια με διπλά τοιχώματα παρόμοια με εκείνα της επιφανείας, β) αισθητήρια άνευ πόρων. Τα αισθητήρια άνευ πόρων περιλαμβάνουν τρία νευρικά κύτταρα, δύο από τα οποία καταλήγουν στο χιτινώδες τριχίδιο ενώ το τρίτο κάτωθεν τούτου. Ο τύπος του τελευταίου τούτου αισθητηρίου περιγράφεται για πρώτη φορά και η αίσθηση την οποία εξυπηρετεί είναι άγνωστη. (EL)
The funicular sensilla in Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) are found both on the surface and in the single olfactory pit. The surface sensilla are of three types: two are single-walled, the third is double-walled. The fine structure of these three sensillar types indicates olfactory function capabilities. The single-walled sensilla are, as a rule, innervated by two sensory cells. The long single-walled sensilla have unbranched sensory processes, whereas in the short they are branched. The double-walled sensilla usually possess three sensory cells that send unbranched sensory processes towards the tip of the hair. The olfactory pit sensilla are of two types: one type is identical to the double-walled type found on the funicular surface. The second type is poreless and found only in the olfactory pit. The poreless sensilla are innervated by three sensory cells, two of which terminate inside the cuticular hair, while the third does not enter inside the hair but terminates freely below it. The functional capabilities of this sensillar type are unknown. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Fine structure (EN)
Poreless sensilla (EN)
Tephritidae (EN)
Dacus oleae (EN)
Electron microscopy (EN)
Olfactory sensilla (EN)
Diptera (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1984-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 41-46 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 41-46 (EN)

Copyright (c) 2017 Ε. Hallberg, J.N.C. Yan Den Pers, G.E. Haniotakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.