Ο Πυρηνοτρήτης της Ελιάς, Prays oleae Bern. (Lepidoptera-Hyponomeutidae), στην Κέρκυρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Πυρηνοτρήτης της Ελιάς, Prays oleae Bern. (Lepidoptera-Hyponomeutidae), στην Κέρκυρα (EL)
La teigne de l’ oliνier,Prays oleae Bern. (Lepidoptera, Hyponomeutidae) a Corfou, Grèce (EN)

Tzoras, Τ.
Arambourg, Υ.

Από την παγίδευση του P. oleae, με τη βοήθεια παγίδων φερομόνης φύλου που έγινε για 3 χρόνια στην Κέρκυρα, διαπιστώθηκε η συνεχής παρουσία του φυτοφάγου αυτού στο σύνολο των ελαιοκομικών περιοχών της νήσου, ακόμα και στους ελαιώνες όπου κάθε χρόνο γίνονται γενικοί ψεκασμοί κατά του D. oleae. Συμπληρωματικές εξετάσεις δειγμάτων ανθέων και καρπών έδωσαν τη δυνατότητα να καταγραφούν ορισμένα στοιχεία του πλέγματος των εντομοφάγων που σχετίζονται με τον P. oleae, μεταξύ άλλων και ενός ωοφάγου παρασίτου της ομάδας των Trichogramma. (EL)
Des campagnes de piégeage de P. oleae a l’’aide de pièges sexuels poursuivis plusieurs années sur l’ensemble de l’ile de Corfou ont permis de mettre en évidence la présence permanents du phytophage dans 1’ensemble des zones oléicoles de l’ile, même celles subissant chaque ann6e des traitements généralises contre D. oleae. Des examens complémentaires d’échantillons de boutons floraux et de fruits ont permis de dénombrer quelques éléments du complexe entomophage lié à la Teigne, entre autre un parasite embryonnaire du groups des Trichogrammes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Parasitisme (EN)
Surveillance de populations (EN)
Preys oleae (EN)
Preys oleae a Corfu (EN)
Pieges sexuels (EN)
Teigne de l’ olivier (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1984-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 11-15 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 11-15 (EN)

Copyright (c) 2017 Τ. Tzoras, Υ. Arambourg (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.