Εντομολογική Έρευνα στην Ελλάδα - Μια Σύντομη Αναφορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕντομολογική Έρευνα στην Ελλάδα - Μια Σύντομη Αναφορά (EL)
Entomological research in Greece – a brief account (EN)

Tzanakakis, Μ.Ε.

Μετά από μνεία των πρώτων ερευνών ξένων επιστημόνων που αφορούσαν τη συλλογή. προσδιορισμό και καταγραφή των εντόμων και συγγενών τους αρθροπόδων της Ελλάδας τον περασμένο αιώνα, αναφέρονται οι πρώτες προσπάθειες και η σχετική νομοθεσία για την ίδρυση των ιδρυμάτων στα οποία ξεκίνησε η εντομολογική έρευνα στην Ελλάδα.Ακολουθούν οι τομείς που κυρίως κάλυψε η έρευνα αυτή πριν και μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πηγές χρηματοδότησης της έρευνας αυτής, τα περιοδικά όπου κυρίως δημοσιεύτηκαν και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά έντομα και, τέλος, τα ερευνητικά και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου γίνεται εντομολογική έρευνα σήμερα, με μνεία των ειδικευμένων σ' αυτά ερευνητών και των κυριότερων τομέων ερευνητικής δραστηριότητας του κάθε ερευνητή. (EL)
After mentioning the first research work by foreign scientists on the collection, identification and recording of insects and related arthropods of Greece during the last century, the first attempts and legislature for the foundation of the institutes where entomological research started in Greece are given. The fields covered by that research before and after World War 11 are given, as well as the financing agencies, the periodicals where research papers have been published and, finally, the research and university institutions where entomological research is being done today, with the names and main fields of activity of Greek entomologists. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Greek entomologists (EN)
Entomology research in Greece (EN)
Research institutes in Greece (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1985-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 3 (1985); 3-16 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 3 (1985); 3-16 (EN)

Copyright (c) 2017 Μ.Ε. Tzanakakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.