Χρησιμοποίηση Ιών για τον Έλεγχο Βλαβερών Ειδών Εντόμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρησιμοποίηση Ιών για τον Έλεγχο Βλαβερών Ειδών Εντόμων (EL)
The use οf νiruses for controlling pest species οf insects (EN)

Manousis, T.
Moore, N.F.

Υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι για την καταπολέμηση διαφόρων βλαβερών ειδών εντόμων, που περιλαμβάνουν ιούς. Έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα ενάντια σε έντομα σε εκτροφές ιοί που ανήκουν σε τρεις μεγάλες ομάδες, οι Μπακουλοϊοί (Baculoviruses), οι ιοί της κυτοπλασματικής πολυέδρωσης (Cytoplasmic polyhedrosis viruses) και οι μικροί RNA ιοί. Οι Μπακουλοϊοί και οι ιοί της κυτοπλασματικής πολυέδρωσης ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα και είναι μοναδικοί για τα έντομα, από την άποψη ότι χαρακτηρίζονται από τονεγκλωβισμό ενός ποσοστού των ιοσωματίων σε πολύεδρα (μεγάλες πρωτεϊνικής φύσης δομές που συνίστανται κύρια από μια δομική πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το γονιδίωμα του ιού). Τα πολυεδρικά αυτά «σωμάτια έγκλισης» όπως ονομάζονται, καθιστούν τα εγκλωβισμένα ιοσωμάτια περισσότερο ανθεκτικά στις περιβαλλοντικές συνθήκες και εξασφαλίζουν τη μολυσματικότητα του ιού κατά τη διάρκεια του ασυνεχούς κύκλου ζωής το>ν εντόμων. Τα βιολογικά μέσα ελέγχου και καταπολέμησης των εντόμων, όπως είναι οι ιοί, είναι ασφαλή για το περιβάλλον από την άποψη ότι δεν δηλητηριάζουν τον άνθρωπο και το υπόλοιπο ζωικό και φυτικό Βασίλειο. Επιπλέον, είναι πιο εξειδικευμένα μέσα, και συχνά κατευθύνονται ενάντια σε ένα μόνο είδος εντόμου χωρίς να επηρεάζουν άλλους οργανισμούς στο οικοσύστημα.Η επίδραση της ιϊκής μόλυνσης τείνει να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι άλλες μορφές καταπολέμησης, και ιδιαίτερα αν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι Μπακουλοϊοί ή ιοί της κυτοπλασματικής πολυέδρωσης. Περιγράφονται διάφορες περιπτώσεις χρησιμοποίησης ιών εντόμων για τον αποτελεσματικό έλεγχο βλαβερών ειδών, καθώς επίσης και μέθοδοι απομόνωσης, χαρακτηρισμού και χρησιμοποίησης τους. (EL)
Insect viruses have been used effectively to control pest species of insects. While viruses from several families have been used, members of the Baculoviridae have proven most successful. The successful viruses are mentioned and a brief introduc­tion into insect virus identification is followed by sufficient detail to differentiate between the major groups of viruses which have been used as field control agents. References are minimised to recent key articles on all the families of viruses found in insects. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Virus (EN)
Control (EN)
Occluded and non-occluded virus (EN)
Pest insects (EN)
Review (EN)
Baculovirus (EN)

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (EL)
Hellenic Entomological Society (EN)

Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1986-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 3-10 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 3-10 (EN)

Copyright (c) 2017 N.F. Moore, T. Manousis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.